Valet föll på Some Guys när illusionisten Henrik Fexeus skulle skapa sin webbplats och blogg.

Bakgrund

Henrik Fexeus är en flitigt anlitad föreläsare. Hans popularitet har ökat i takt med antal boktitlar och framträdanden i TV, bland annat Talang i TV4.

Uppdrag

Att skapa en samlingsplats på nätet för Henriks olika TV-framträdanden och bokutgåvor samt informera om kommande turnéer.

Lösning

I uppdraget ingick att skapa webbplatsens struktur, design och funktion samt fånga Henriks personlighet i kommunikationen. Det gjorde vi genom att bygga upp en mystisk värld, där besökaren känner sig lite iakttagen. Man ska få en känsla av att Henrik försöker manipulera betraktaren, givetvis på ett humoristiskt sätt. Vi byggde även in en blogg i den befintliga siten för att öka interaktionen med besökarna.

www.henrikfexeus.se